Terapia czaszkowa krzyżowa

Terapia czaszkowa krzyżowa

Ćwiczenia indywidualne, które mają na celu leczenie wad postawy zlokalizowanych w obrębie kończyn dolnych. Terapia jest kierowana do dzieci zmagających się zarówno z wadami kolan, jak i stóp.

Terapia czaszkowa krzyżowa jest jedną z najbardziej delikatnych form terapii osteopatycznej. Podczas zabiegu, terapeuta aplikuje niewielką siłę przy pomocy swoich dłoni – układając je na czaszce lub kości krzyżowej. Istnieje kilka teorii na temat działania terapii czaszkowej. U jej podstaw leży najczęściej regulacja przepływu płynu mózgowo – rdzeniowego oraz praca z dysfunkcjami chrząstkozrostu klinowo podstawnego.


Terapia ta daje naprawdę widoczne efekty na płaszczyźnie psychofizycznej, jak i emocjonalnej, zarówno dziecka, jak i mamy. Zbyt mała przestrzeń w macicy dla dziecka, znieczulenie zewnątrzoponowe, strach przed dotykiem, odczuwanie nowych sytuacji jako zagrożenia to zdecydowany sygnał do przeprowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej. Ma ona również ogromne znaczenie dla przyszłej mamy, gdyż przygotowuje ją do tej najważniejszej roli w życiu, ułatwia przeżycie porodu w sposób najbardziej fizjologiczny, gruntuje harmonię i poczucie bezpieczeństwa.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

;
Konsultacje online