Terapia odruchów

Terapia odruchów

Ćwiczenia indywidualne, które mają na celu leczenie wad postawy zlokalizowanych w obrębie kończyn dolnych. Terapia jest kierowana do dzieci zmagających się zarówno z wadami kolan, jak i stóp.

Dziecko rodzi z się z całym kompleksem odruchów, które pozwalają mu przystosować się w naturalny sposób do środowiska, które będzie je otaczało poza łonem matki – odruchy bezwarunkowe. Odruchy są, więc niezbędne, aby dziecko mogło przeżyć pierwsze tygodnie życia, są także neurofizjologiczną podstawą procesów rozwoju i uczenia się, wpływają na pracę naszego mózgu, procesy myślowe i intelektualne. Z różnych powodów także życiowych w wyniku urazu, stresu w życiu płodowym, w czasie porodu lub pierwszych dniach życia może dojść do niewykształcenia się odruchu, nie zostanie on zintegrowany z całym układem – systemem ruchowym. Niezintegrowane odruchy kierują procesy myślowe do tyłomózgowia aktywizując strategię obronną mózgu, co w dłuższej perspektywie prowadzi do przeciążenia procesów nerwowych, nieprawidłowego napięcia mięśniowego, przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, wpływa też w znacznym stopniu na procesy emocjonalne dziecka czy osoby dorosłej.


Poprzez terapię Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych można:

  • nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych takich jak czworakowanie, siedzenie, chodzenie
  • poprawić napięcie mięśniowe
  • poprawić koordynację ruchową
  • poprawić rozwój ruchowy oraz technikę chodu
  • poprawić koordynację wzrokowo – ruchową
  • poprawić orientację w przestrzeni
  • zmniejszyć zachowania agresywne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

;
Konsultacje online